Latest theses Number of all theses in university repositories:  945 Number of all theses in local repository:  945 Last  25  theses
2019
VIII, 346 листова
Vuković, Zoran, 1978-
Pravni fakultet
2021
172 lista
Stojanović, Nadica, 1991-
Fakultet inženjerskih nauka
2021
142 lista
Jovanović, Marina, 1991-
Fakultet medicinskih nauka
2021
133 листa
Stanković, Nebojša, 1966-
Fakultet tehničkih nauka
2021
[15], 176, [17] листова
Grujić, Sandra, 1989-
Prirodno-matematički fakultet
2021
245 listova
Vukajlović, Filip, 1988-
Prirodno-matematički fakultet
2021
XI, 78, [8] listova
Redžepović, Izudin, 1993-
Prirodno-matematički fakultet
2021
XI, 248 listova
Bugarčić, Marijana N., 1993-
Ekonomski fakultet
2021
405 listova
Milinković, Nenad, 1984-
Pedagoški fakultet, Užice
2021
345 listova
Ćurčić, Miroslav, 1984-
Filološko-umetnički fakultet
2021
XII, 233 lista
Sofronijević, Katarina B., 1989-
Ekonomski fakultet
2021
72 lista
Arsenijević, Dragana, 1990-
Fakultet medicinskih nauka
2021
109 listova
Petrović, Jasna, 1974-, 32717415
Fakultet medicinskih nauka
2021
98 listova
Prodanović, Nikola, 1985-, 75701769
Fakultet medicinskih nauka
2021
85 listova
Vasović, Nevena, 1986-, 74898697
Prirodno-matematički fakultet
2021
226 listova
Grbović, Filip, 1988-, 16231783
Prirodno-matematički fakultet
2021
V, 108 listova
Stepanović, Jelena, 1975-, 25107047
Prirodno-matematički fakultet