Latest theses Number of all theses in university repositories:  1066 Number of all theses in local repository:  1066 Last  25  theses
2022
84 lista
Sharma, Varun, 1989-
Fakultet inženjerskih nauka
2023
XI, 172 lista
Skulić, Aleksandar, 1979-
Fakultet inženjerskih nauka
2022
VIII, 141 list
Jovičić, Miloš, 1991-
Fakultet inženjerskih nauka
2022
146 listova
Brzaković, Ljiljana D., 1968-
Fakultet inženjerskih nauka
2022
XVII, 195 listova
Mačužić Saveljić, Slavica, 1989-
Fakultet inženjerskih nauka
2023
X, 256 listova
Đorđević, Nataša, 1991-
Fakultet za hotelijerstvo i turizam
2022
X, 264 lista
Seočanac, Marijana, 1994-
Fakultet za hotelijerstvo i turizam
2022
64 lista
Nikolić, Sandra P., 1972-
Fakultet medicinskih nauka
2022
77 listova
Safiye, Teodora, 1994-
Fakultet medicinskih nauka
2022
108 listova
Kovačević, Zoran, 1974-
Fakultet medicinskih nauka
2022
222 lista
Vučković, Dragana M., 1989-
Filološko-umetnički fakultet
2023
239 listova
Mimović, Milica, 1987-
Filološko-umetnički fakultet