Latest theses Number of all theses in university repositories:  1000 Number of all theses in local repository:  1000 Last  25  theses
2022
XI, 236 listova
Stevanović, Aleksandra S., 1990-
Ekonomski fakultet
2022
58 listova
Grozdanić, Mia J., 1987-
Filološko-umetnički fakultet
2022
120 listova
Radonjić, Dragan, 1959-
Fakultet medicinskih nauka
2022
103 lista
Subotić, Slobodan S., 1984-
Fakultet medicinskih nauka
2021
85 listova
Bajić, Biljana, 1973-
Fakultet medicinskih nauka
2022
IX, 248 listova
Tubić Ćurčić, Tijana M., 1989-
Ekonomski fakultet
2022
XII, 234 lista
Dimitrijević, Jasmina, 1983-
Ekonomski fakultet
2022
XIV, 222 lista
Mihailović, Nenad, 1984-
Ekonomski fakultet
2022
XII, 228 listova
Gračanin, Šaban, 1980-
Ekonomski fakultet
2022
VIII, 234 lista
Radulović, Marija, 1986-
Ekonomski fakultet
2022
269 listova
Kovačević, Anika, 1989-
Pravni fakultet
2022
346 listova
Šetka, Gojko, 1984-
Pravni fakultet
2021
XVI, 134 lista
Mirkov, Gligorije, 1956-
Fakultet inženjerskih nauka
2021
XIII, 159 listova
Slavković, Vukašin, 1983-
Fakultet inženjerskih nauka
2021
133 lista
Arsović, Branka, 1972-
Fakultet tehničkih nauka
2021
XII, 265 listova
Perić, Goran, 1980-
Fakultet za hotelijerstvo i turizam
2022
199 listova
Stevanović, Svetlana, 1991-
Filološko-umetnički fakultet