• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6404 Number of all theses in local repository:  651 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Higijensko-nutritivni status kao prediktor zdravlja stanovništva Srbije Sekulić, Marija, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Prediktori respiratornog zdravlja učenika osnovnih škola Matić, Branislava I., 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu Radunović, Aleksandar, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Procena uloge autonomnog nervnog sistema u povezanosti opstruktivne sleep apnee i kardiovaskularnih poremećaja neinvazivnim metodama Vučković-Filipović, Jelena, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Uticaj terapije radioaktivnim jodom 131I na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde Spasojević-Tišma, Vera, 1960- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Značaj određivanja solubilnog CD14 podtipa - presepsina u trahealnom aspiratu u diferencijalnoj dijagnozi infekcije novorođenčeta Savić, Dragana M., 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Promene u metabolizmu masnih kiselina kod pacijenata sa karcinomom pluća Stojanović, Ana, 1963- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Farmakokinetika 25-hidroksi vitamina D kod dece obolele od astme Matović, Sandra R., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018
Valorizacija elektronskih sistema plaćanja u funkciji unapređenja platnog prometa Tomić, Nenad Z., 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Razvoj komunikativnih kompetencija u nastavi poslovnog engleskog jezika u visokom obrazovanju Nešić, Ivana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Identifikacija motorički darovite dece predškolskog uzrasta Božović, Zoran, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2018
Usvajanje glagolskih obrazaca u engleskom jeziku kod govornika srpskog jezika Hamidović, Kimeta, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Roman za decu u nastavi srpskog jezika i književnosti - problemski pristup Udovičić, Bojana, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pedagoški fakultet, Užice 2018
Politički diskurs dendizma u Vajldovim komedijama društva Radovanović, Aleksandar, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2018
Modeliranje veza makroekonomskih pokazatelja i ekonomska politika u funkciji dinamiziranja privrednog rasta Lojanica, Nemanja M., 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Uticaj metoda unapređenja prodaje na impulsivno ponašanje potrošača Alimpić, Stefan, 1988- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2018
Ugovor o sponzorstvu Ječmenić, Milan, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Ograničenje slobode zaveštajnih raspolaganja Đurđić-Milošević, Tamara, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2018
Višekriterijumski pristup evaluaciji performansi u funkciji poboljšanja kvaliteta usluga avio-kompanija Budimčević, Kristina, 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2017
Merenje radionuklida u tlu i radona u zatvorenim prostorima na Kosovu i Metohiji Gulan, Ljiljana, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2014
Razvoj softverskog alata za trodimenzionalnu rekonstrukciju i biomehaničku analizu zida aorte Milošević, Žarko N., 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije Dišić, Aleksandar R., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja Gligorijević, Jovan, 1975- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2017
Model klizanja između ravnih površina oboda pri promenljivim kontaktnim uslovima u procesu dubokog izvlačenja tankih limova Đorđević, Milan, 1985- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2018
Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova Plećević, Saša, 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2018