• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6965 Number of all theses in local repository:  750 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj sastojaka energetskih napitaka na funkciju miokarda i oksidativni stres u izolovanom srcu i krvi pacova Pušica, Irena, 1983- 33566567 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj hronične primene cisplatine i dietil-estra liganda (Ѕ,Ѕ)-etilendiamin-N,N'-di-2-(3-cikloheksil) dipropionat dihidrohlorida (L3) i njegovih kompleksa sa Pt(IV) i Pd(II) na srčani mišić i koronarnu cirkulaciju pacova Šmigić, Jelena, 1986- 25331559 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj subhroničnog opterećenja homocisteinom na koronarnu hemodinamiku i oksidacioni stres kod pacova: efekti sumporovitih aminokiselina (metionina, N-acetilcisteina i cisteina) i neorganskog Na-hidrogensulfida Šobot, Tanja, 1978- 33480551 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Distribucija fenotipova i gena rezistencije na makrolide i linkozamide kod gram-pozitivnih koka Mišić, Milena, 1973- 33458791 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj ekspresije estrogenih i progesteronskih receptora na angiogenezu, apoptozu i proliferaciju ćelija mioma kod žena u pre i postmenopauzi Kljakić, Duško, 1968- 4497255 Univerzitet u Kragujevcu  -  2019
Ispitivanje antimikrobnih, antiinflamacijskih, antioksidacionih i kardioprotektivnih efekata ekstrakta ivanjskog cveća, Galium verum L Bradić, Jovana, 1991- 24560743 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj košarkaškog treninga na rast, razvoj i sazrevanje devojčica u periodu puberteta i rane adolescencije Stojmenović, Tamara, 1981- 32719719 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Procena uzroka abnormalnih rezultata laboratorijskih testova oštećenja jetrene funkcije korišćenjem matematičkog modela Petrović-Subić, Narcisa, 1965- 33262439 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Funkcionalno ispitivanje koncentrata trombocita pripremljenih iz "buffy-coat"-a Vacić, Nebojša, 1964- 33250919 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj težine kliničke slike i neželjenih dejstava antiepileptika na stepen depresije, anksioznosti i kognitivnih poremećaja kod pacijenata sa epilepsijom Gavrilović, Aleksandar, 1973- 2809703 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Analiza efikasnosti lečenja spontanog pneumotoraksa metodom VATS u odnosu na torakalnu drenažu Ristović, Aleksandar, 1966- 8672871 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Farmakološka analiza efekata selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina na motilitet humanog jajovoda Milosavljević, Miloš, 1991- 25255783 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Komparativna analiza ishoda hirurškog lečenja pacijenata operisanih laparoskopskom i klasičnom splenektomijom zbog benignih oboljenja slezine Milosavljević, Vladimir, 1982- 20216935 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Procena psihosocijalne dimenzije kvaliteta života bolesnica sa operabilnim karcinomom dojke Kostić, Sanja, 1971- 32867943 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Ekspresija mamaglobina u tkivu kao prediktora agresivnosti tumora dojke Milošević, Bojan, 1976- 32867943 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Analiza savetovanja trudnica o upotrebi antiinfektivnih i antiinflamatornih lekova tokom trudnoće Grubor, Iva, 1987- 32836967 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Cirkulišuće mikropartikule i biomarkeri oksidacionog stresa kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa Vranić, Aleksandra, 1990- 32641895 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Uticaj hipovitaminoze D na oboljevanje od alergijskih bolesti kod dece Dajić, Katerina, 1985- 14917479 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Delotvornost pravilne inhalacijske tehnike na kvalitet života dece sa bronhijalnom astmom Konević, Slavica, 1968- 32494183 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Nezadovoljstvo slikom tela, temperament, samopouzdanje i anksioznost kod osoba sa višestrukim nehirurškim estetskim intervencijama Stolić, Marina, 1981- 28360039 Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2019
Dohodovna konvergencija zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije u kontekstu evropske ekonomske integracije Milutinović, Sonja, 1987- 18818407 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Multivarijaciono statističko modeliranje u funkciji merenja stepena ekonomske razvijenosti teritorijalnih jedinica Stamenković, Milan, 1983- 13668967 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Svetska finansijska kriza i perspektiva razvoja tržišta kapitala Stojković, Dragan, 1983- 13668711 Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2019
Etnobotanička, morfoanatomska, fitohemijska i genetička studija populacija divlje maline (Rubus idaeus L.) na području Srbije Veljković, Bojana, 1986- 27871335 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Karakterizacija Enterobacteriaceae poreklom iz autohtonog sira Srbije sa posebnim osvrtom na vrste iz rodova Klebsiella i Serratia Mladenović, Katarina, 1990- 18318439 Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019