• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  3861 Number of all theses in local repository:  389 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Biospecijacija itrijum(III)-jona i njegovih radiofarmaceutika Petrović, Đorđe Ž., 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Uticaj elektromagnetnog polja tokom livenja na karakteristike odlivaka aluminijumskih legura Patarić, Aleksandra. 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2016
Uticaj toplotnog dejstva i frekvencije primenjenog magnetnog polja na funkcionalna svojstva feromagnetnog nanostrukturnog praha Ni85,8Fe10,6W1,4Cu2,2 Vuković, Zoran. 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2015
Unapređenje poslovnih procesa u e-lancima snabdevanja Rejman-Petrović, Dragana. 1978- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2015
Marketing organskih poljoprivrednih proizvoda Tomić, Gordana, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2015
Finansijski sistem i ekonomski rast Grbić, Milka, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2015
Galektin-3 u eksprimentalnom modelu akutnog kolitisa Simović-Marković, Bojana J., 1984- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Značaj plasiranja ureteralnog stenta nakon nekomplikovane endoskopske litotripsije na ishod lečenja Savić, Slaviša, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora koji utiču na stav medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara prema zaveštanju organa i transplantaciji organa u Srbiji Vlaisavljević, Željko, 1982- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj naprednih biološki inspirisanih algoritama za rešavanje optimizacionih problema primenjene mehanike Miodragovic, Goran, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2015
Uticaj pretreniranosti na kardiodinamiku i parametre oksidativnog stresa u izolovanom srcu pacova Stojanović-Tošić, Jelica, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Konvergentna validacija farmakoekonomskih aspekata terapije benigne hiperplazije prostate u Crnoj Gori Dabanović, Vera, 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2015
Unapređenje ključnih indikatora performansi poslovanja u industriji livarstva Jovičić, Aleksandar I., 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2015
Analiza lečenja osteoporoze u kliničkoj praksi metodom proučavanja sa tri različita aspekta Ilić, Darko M., 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj inteligentnih sistema za podršku odlučivanju u malim i srednjim preduzećima Denić, Nebojša, 1965- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet tehničkih nauka 2015
Ispitivanje antimikrobne i antioksidativne aktivnosti ekstrakata tri odabrane biljne vrste roda Daphne Sovrlić, Miroslav M., 1987- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Upravljački model za povećanje konkurentnosti ruralnih turističkih destinacija u Srbiji Vuković, Predrag M., 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Ekonomski fakultet 2015
Retrospektivna uporedna analiza odnosa troškova i efektivnosti farmakoterapijskih protokola, sa ili bez monoklonskih antitela, u pacijenata sa kolorektalnim karcinomom Kovačević, Aleksandra, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Značaj nespecifične hiperreaktivnosti disajnih puteva i atopije u ispoljavanju asmatičnog napada na napor kod bolesnika sa bronhijalnom astmom Novković, Dobrivoje, 1968- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom Kontić, Marko, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Biomarkeri inflamacije i metaboličkih poremećaja i ultrasonografski nalaz subkliničke ateroskleroze u bolesnika sa psorijazom Dinić, Miroslav Ž., 1970- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza faktora povezanih sa neodgovarajućim propisivanjem lekova pacijentima starije životne dobi Projović, Ivana, 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Načelo najboljeg interesa deteta u porodičnom pravu Vlašković, Veljko. 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2014
Razvoj i analiza metoda paralelizacije višeskalnih modela mišića Kaplarević-Mališić, Ana, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Metode razvoja i adaptacije regresionih modela bazirane na genetskim algoritmima Milivojević, Milovan, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016