• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4160 Number of all theses in local repository:  439 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Kriminološko profilisanje lica lišenih slobode Petrović, Ivana D., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Pravni fakultet 2016
Povezanost personalnih, interpersonalnih i organizacionih parametar i pozitivnih i negativnih karakteristika mentalnog zdravlja lekara i psihologa Jaredić, Biljana, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Analiza hoda kod pacijenata sa rupturom prednje ukrštene veze uz pomoć trodimenzionalnog OptiTrack sistema Matić, Aleksandar, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj L-askorbinske kiseline i alfa-tokoferola na prooksidantni i antioksidantni sistem zamoraca u uslovima akutne prekomerne fizičke aktivnosti Bursać-Mitrović, Marija, 1964- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Uticaj pravilne sportske ishrane i suplementacije astaksantinom na sportsku sposobnost i oksidacioni stres profesionalnih mladih fudbalera Anđelković, Marija, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Ispitivanje efekta elektrokonvulzivne terapije na kognitivne i mnestičke funkcije kod osoba sa depresijom Stojanović, Zvezdana B., 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Parametri oksidativnog stresa i inflamacije u krvi pacova izloženih eksperimentalnom modelu pretreniranosti Stanojević, Dejan, 1962- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Imunometabolički fenotip miševa sa dominantnim tip 1 i tip 2 imunskim odgovorom u eksperimentalnom modelu gojaznosti Jovičić, Nemanja U., 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Карактеризација геометрије и микроструктуре шава на бази топлотног и металуршког модела МАГ поступка заваривања као основа за одређивање параметара технологије Bjelić, Mišo B., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Optimizacija putanje glodala pri konturnoj obradi velikim brzinama rezanja Petrović, Aleksandra V., 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Značaj određivanja medijatora inflamacije u nosnom sekretu za procenu intenziteta zapaljenja u alergijskom rinitisu Špadijer-Mirković, Cveta, 1980- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj modela odlučivanja za izbor optimalne smeše zvučno apsorpcionih materijala Radičević, Branko S., 1966- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Projektovanje PID regulatora za multivarijabilne procese Prodanović, Saša. 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 2016
Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja Maksimović, Jelena Lj., 1981- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Stanje i mogućnosti proizvodnje i izvoza voća iz Srbije Tomašević, Dejan, 1971- Univerzitet u Kragujevcu  -  Agronomski fakultet 2016
Efikasnost alternativnog programa nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole Marković, Jovan, 1972- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2016
Efekti timske nastave prirode i društva u veb okruženju Stepić, Gordana, 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Učiteljski fakultet 2016
Leksika srpskog prizrenskog govora Milosavljević, Tanja, 1977- Univerzitet u Kragujevcu  -  Filološko-umetnički fakultet 2016
Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena Petrović-Savić, Suzana R., 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela Stefanović, Andreja M., 1976- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Poetika igre u srpskoj književnosti 20. veka (Lj. Micić, M. Todorović, S. Bogdanović, M. Pavić) Rajičić-Perić, Svetlana, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  2016
Efekti farmaceutske zdravstvene zaštite kod hroničnih pacijenata u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Dobroti Iličković, Ivana, 1974- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016
Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju Milovanović, Vladimir, 1979- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije Saveljić, Igor, 1983- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet inženjerskih nauka 2016
Analiza nepovoljnih ishoda lečenja pacijenata sa dijagnozom delirijuma u jedinici intenzivne psihijatrijske nege Stašević Karličić, Ivana, 1973- Univerzitet u Kragujevcu  -  Fakultet medicinskih nauka 2016